עסקת תשואה – נכס מניב; גארפילד הייטס, אוהיו
4629 E 94th St. Garfield Heights 44125

פרטים על העסקה:

תמצית העסקה: 
Buy and Hold.

פרטים על הנכס:
– בית פרטי. Turn Key – הבית שופץ ומוכן לאיכלוס;
– בשכונה מבוססת (WORKING CLASS) בעלת ביקוש יציב להשכרה;
– הבית בעל 3 חדרי שינה ו-2 חדרי אמבט.מרתף וחניה מקורה.
כ- 110 מ"ר בנוי.

סך עלות:
$48,500 (כולל הוצאות רכישה).

צפי שכ"ד חודשי:
$875 (קרי $10,500 לשנה ברוטו לפני הוצאות ניהול ואחזקה).

צפי לתשואה נטו:
כ-10.1% (לאחר הוצאות ניהול ואחזקה שנתיות כגון ארנונה, ביטוח, דמי ניהול, שונות וכו')

**אנו מאמינים בשקיפות – לכל בית שמוצע לקהילת המשקיעים שלנו ניתן לקבל דו"ח מפקח מבנה (Home Inspector) לפי בקשת המשקיע בטרם ביצוע הרכישה.

עסקאות שנסגרו – SOLD

1639 Overbrook Rd. Lyndhurst 44124 OH

לפרטים על העסקה לחץ כאן

20806 Clare Ave, Maple Heights OH

לפרטים על העסקה לחץ כאן

6338 Bartholf Ave, Jacksonville, FL

לפרטים על העסקה לחץ כאן

851 Willow Bend Ln. Bessemer AL

לפרטים על העסקה לחץ כאן

לתשומת לבך: הצלחתו של כל פרויקט והשקעה נדל"נית לרבות הערכת התשואה מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש ועלולים להיות שונים מהמפורט במידע הנמסר. בקבלת החלטה ביחס להשקעה, על המשקיעים לבצע בדיקות עצמאיות ולסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מתאים בנוגע לסוגיות הכרוכות בהשקעה לרבות יעוץ משפטי, מיסויי וכספי.

הצעת ההשקעה בנכס למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד את פר- 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה פרסומו. 

לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. פרטי ההשקעה ייחשפו אך ורק במסגרת פרטנית לכל משקיע אשר יבקש לקבל פרטים מלאים וע"פ מו"מ סופי ופרטני שינהל המשקיע מול היזם ("הליך מו"מ). רק 35 משקיעים יחשפו לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן, לתנאי ההשקעה, ורק 35 יוכלו לקחת חלק בהשקעה בהתאם להליך המו"מ. 

דילזון איקס, כמו גם יועציה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והמידע לגבי אפשרות ההשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.