עסקת פליפ – קניה, שיפוץ ומכירה; פילדלפיה, פנסילבניה
2246 Sears St, Philadelphia, PA, 19146

פרטים על העסקה:

תמצית העסקה: 
– Buy, Fix & Sell.

פרטים על הנכס:
– רכישה, שיפוץ ומכירה של בית פרטי – טורי.
– מכירה לשוק האמריקאי המקומי.
– הבית בעל 3 חדרי שינה ו-1 חדרי אמבט.
– שטח בנוי כ-100 מ"ר.
צפי למשך עסקה בין 4-7 חודשים.

ההשקעה:
– סך ההשקעה המתוכננת בפרויקט הינה כ-$194,600
(מתוכם כ-$90,000 לטובת השיפוץ).
– מחיר מכירה צפוי לאחר השיפוץ הנו כ-$239,000.
– רווח צפוי הנו כ-$29,500 (לאחר הוצאות מכירה)
– סך רווח מתוך סך עלות הפרויקט – כ-14.2% (לפי 6 חודשי פרויקט).
– חלוקת רווחים: משקיעים 55% / יזם 45%

צפי תשואה למשקיע:
– רווח לחלוקה למשקיעים כ-$16,000

– תשואה =
←  משך פרויקט: 5 חודשים / תשואה על השקעה 8.4% / תשואה שנתית אפקטיבית 20.1%
←  משך פרויקט: 7 חודשים / תשואה על השקעה 7.8% / תשואה שנתית אפקטיבית 13.3%

יחידת השקעה:
סה"כ 7 יחידות השקעה.
$27,800 לכל יחידת השקעה אשר תעניק כ-14.28% שותפות בפרויקט.

עסקאות שנסגרו – SOLD

1639 Overbrook Rd. Lyndhurst 44124 OH

לפרטים על העסקה לחץ כאן

20806 Clare Ave, Maple Heights OH

לפרטים על העסקה לחץ כאן

6338 Bartholf Ave, Jacksonville, FL

לפרטים על העסקה לחץ כאן

851 Willow Bend Ln. Bessemer AL

לפרטים על העסקה לחץ כאן

לתשומת לבך: הצלחתו של כל פרויקט והשקעה נדל"נית לרבות הערכת התשואה מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש ועלולים להיות שונים מהמפורט במידע הנמסר. בקבלת החלטה ביחס להשקעה, על המשקיעים לבצע בדיקות עצמאיות ולסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מתאים בנוגע לסוגיות הכרוכות בהשקעה לרבות יעוץ משפטי, מיסויי וכספי.

הצעת ההשקעה בנכס למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפת בנאמנות, תשנ"ד את פר- 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה לעד 35 משקיעים אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה פרסומו. 

לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל. פרטי ההשקעה ייחשפו אך ורק במסגרת פרטנית לכל משקיע אשר יבקש לקבל פרטים מלאים וע"פ מו"מ סופי ופרטני שינהל המשקיע מול היזם ("הליך מו"מ). רק 35 משקיעים יחשפו לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן, לתנאי ההשקעה, ורק 35 יוכלו לקחת חלק בהשקעה בהתאם להליך המו"מ. 

דילזון איקס, כמו גם יועציה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והמידע לגבי אפשרות ההשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.